Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC MANPOWER SUPPLY SRL.    

   Magazinul online FengShuibyCristina.com are contracte de revânzare (re-seller) cu importatori unici sau cu cei mai mari importatori ale produselor prezente în magazinul nostru. Despre calitatea produselor, despre autenticitatea mărcii și despre orice alte nelămuriri despre o anume marcă sau un anume produs clientul se poate adresa reprezentantului mărcii respective sau importatorului din România.

   FengShuibyCristina.com își stabileste singur regulamentele promoțiilor și a concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil. FengShuibyCristina.com nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o poate întrerupe sau anula în orice moment fară nicio notificare prealabilă.

  LEGĂTURI

Societatea SC MANPOWER SUPPLY SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

  Companiile, produsele sau serviciile menționate în articolele publicate sunt mărci înregistrate ale companiilor respective. Utilizarea oricărui nume de marcă înregistrată este realizată doar în scopul analizei și nu constituie reclamă pentru compania respectivă.

  Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Site-ul FengShuibyCristina.com și materialele aferente sunt folosite “așa cum sunt” și “atât cât sunt disponibile” fara garanții de niciun fel.

  Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fară limitare la funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc.   

   Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mail-urile trimise în numele FengShuibyCristina.com sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare. Toată informația prezentată pe site-ul FengShuibyCristina.com este furnizată fară niciun fel de garanție, expresă sau sugerată, incluzând fară a se limita la, garanțiile de vânzare sugerate, potrivire pentru un scop anume sau non-ilegale. Informația prezentată poate include inacurateti de ordin tehnic sau erori de tastat. Informațiile acestui site vă sunt oferite cu buna credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, vă rugăm să ne contactați pentru a putea lua măsurile care se impun. Nu garantăm că informațiile sunt exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele pentru nici un scop.

   FengShuibyCristina.com nu va fi responsabil în fața niciunei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest site.

  Echipa FengShuibyCristina.com nu va fi răspunzătoare pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi . Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal. Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fară permisiunea prealabilă scrisa a autorilor lor.

  Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu furnizorii produselor prezentate. Din acest motiv, compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziția noastră de către furnizorii fiecărui produs. De asemenea imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.)

  FengShuibyCristina.com nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate. Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curentă a furnizorului, furnizorul a schimbat prețul sau orice alt motiv care ar influenta comanda, livrarea sau relația cu partenerii. Clientul va primi înapoi banii încasați de compania SC MANPOWER SUPPLY SRL pentru respectiva comanda. Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu se obligă să motiveze neonorarea comenzilor. Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu răspunde de eventualele defecțiuni ale produselor cumpărate în cadrul magazinului.   

  Orice reclamație va fi adusă la cunoștință FengShuibyCristina.com în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor, urmând că aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluționare. Toată responsabilitatea acestor defecțiuni revine în sarcina furnizorului. În cazul în care produsele nu se pot livra sau suferă defecțiuni pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea imediată a sumelor încasate deja de compania SC MANPOWER SUPPLY SRL, dar nu și alte despăgubiri.   

  FengShuibyCristina.com condamnă încercările de fraudă și acordă tot sprijinul necesar recuperării eventualelor pierderi. Fiind de acord cu acest document, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri. Valoarea maximă a obligațiilor companiei SC MANPOWER SUPPLY SRL față de orice client în cazul nelivrarii sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate compania SC MANPOWER SUPPLY SRL, de la acest client. După expedierea produselor, companiei SC MANPOWER SUPPLY SRL, nu i se mai poate cere returnarea banilor în niciun fel.

 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC MANPOWER SUPPLY SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: Facturare. Sunteți obligat(a) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru emiterea facturilor și a chitanțelor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea onorării comenzilor. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC MANPOWER SUPPLY SRL, cu sediul în Constanța, Strada Amalia nr. 6A. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

  Comentarii, Comunicări și alte informații 

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; pot să trimită e-cards; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

  FengShuibyCristina.com are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă companiei SC MANPOWER SUPPLY SRL și afiliaților/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, companiei SC MANPOWER SUPPLY SRL și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. FengShuibyCristina.com nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul mesajelor, comunicărilor afișate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului FengShuibyCristina.com.

  SECURITATEA INFORMAȚIILOR 

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

  GREȘELI DE TIPĂRIRE  

Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL și furnizorii săi nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini etc. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

Garanția Produselor

Produsele cumpărate prin intermediul acestui site nu beneficiază de garanția obișnuită a fiecărui produs în parte. Astfel fiecare produs nu va fi însoțit de certificatul de garanție al producătorului.

   Taxe Suplimentare  

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Compania SC MANPOWER SUPPLY SRL nu percepe nici o taxa suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxă percepută în plus vă rugăm să ne contactați. Orice client care lanseaza o comandă pe FengShuibyCristina.com, are obligația să achite prețul final și să ridice coletul. În cazul în care acesta refuză primirea coletului sau nu se prezintă la oficiul societății de curierat rapid pentru achitarea și ridicarea coletului, este obligat ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare să depună contravaloarea transportului tur-retur, respectiv 30 de lei în contul SC MANPOWER SUPPLY SRL

   Condiții Legale  

Site-ul FengShuibyCristina.com funcționează conform prevederilor legale ale Statului Român. Conform OG nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta și Legii nr. 51/2003, care aprobă ordonanța, “consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare, fară penalități și fară invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor”. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fară defecte (cu excepția existenței viciilor ascunse) și, de preferință, sigilate. În cazul returnării produselor vă rugam nu desigilați produsul, nu instalați softurile și nu folosiți codurile seriale sau cheile de activare.

  Dispute și Conflicte  

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul FengShuibyCristina.com și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut intre compania SC MANPOWER SUPPLY SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere intre cele două părti. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compententa instanțelor romanești. Fiind de acord cu aceste Termene și Condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

  Dispoziții finale  

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fară obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.