Politica de confidențialitate a magazinului online FengShuibyCristina.com

  Noi respectăm cu strictețe confidentialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienților către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale cu privire la acest magazin. Nu încurajam SPAM-ul, nu furnizăm adresa ta de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa ta de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal

  Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC MANPOWER SUPPLY S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre voi, un membru al familiei voastre ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: Facturare. Ești obligat(a) să furnizezi datele, acestea fiind necesare pentru emiterea facturilor și a chitanțelor. Refuzul tău determină imposibilitatea onorării comenzilor. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, te poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC MANPOWER SUPPLY SRL, cu sediul în Constanța, strada Amalia 6A. De asemenea, iți este recunoscut dreptul de a te adresa justiției. Datele tale nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

  Securitatea informațiilor

  Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. SC MANPOWER SUPPLY SRL nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

  Feedback

  Noi oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

   Modificări ale politicii de confidențialitate

  Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări pe această pagina pentru a te informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Daca ai întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi.